Logo Turfroute
Oosterwolde

Oosterwolde (foto J. Knevelman)


Weblinks


Turfroute

Passantenhaven De Uutwiek, Oldeberkoop en de Turfroute in Zuidoost-Friesland
Uitgebreide Duitstalige website over de Turfroute
De Drentsche Hoofdvaart
Beschrijving van de lange Turfroute
De Turfroute op Wikipedia
Praktische informatie Polderhoofdkanaal
Door H.P. Burger gemaakte foto's van de Tjonger
Door H.P. Burger gemaakte foto's van de Opsterlandse Compagnonsvaart
Video van Lieberthee over de Turfroute: traject Hijkersmilde - Oosterwolde
Video van Lieberthee over de Turfroute: traject Oosterwolde - Mildam
Video van Lieberthee over de Turfroute: Engelenvaart en Heerenveens Kanaal


Toeristische Informatie

Tourist-info Appelscha en Zuidoost-Friesland
Toeristische Belangen Oost Opsterland
friesland.nl
Arrangementen Friese Wouden
Friesland Wonderland
Friesland Holland
Recreatieschap Marrekrite


Musea, bezienswaardigheden en evenementen

Website met informatie over musea in Zuidoost-Friesland
Museum Belvédère in Oranjewoud
Museum Dr8888 in Drachten
Ferdinand Domela Nieuwenhuis Museum in Heerenveen
Museum Willem van Haren in Heerenveen
Museum Opsterlân in Gorredijk
Nationaal Vlechtmuseum in Noordwolde
Openluchtmuseum It Damshûs in Nij Beets
Gevangenismuseum in Veenhuizen
Oudheidkamer in Wolvega
Museum Oold Ark en molen De Weyert in Makkinga
Opelmuseum in Tijnje
Tuberculosemuseum Beatrixoord in Appelscha
Ecokathedraal in Mildam
Kunst- en Kijkroute Open Stal in Oldeberkoop
Turfvaartdagen in Appelscha
Gondelvaart in Oldeboorn


Natuurgebieden

Nationaal Park De Alde Feanen
Nationaal Park Drents-Friese Wold
Nationaal Park Dwingelderveld
Nationaal Park Weerribben-Wieden
Fochtelooerveen
Beekdal Koningsdiep
It Fryske Gea
Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer


Plaatsen in Zuidoost-Friesland

Akkrum
Appelscha
Bakkeveen
Beetsterzwaag
De Knipe
Donkerbroek
Elsloo
Gorredijk
Haulerwijk
Heerenveen
Hemrik
Jubbega en Hoornsterzwaag
Katlijk
Langezwaag
Lippenhuizen
Luxwoude
Makkinga
Mildam
Nijeberkoop
Noordwolde
Oldeboorn
Oldeholtpade
Oranjewoud
Oudehaske
Oudehorne en Nieuwehorne
Oudeschoot
Ravenswoud
Terband, Luinjeberd, Tjalleberd en Gersloot
Terwispel
Tijnje
Waskemeer
Wijnjewoude
Wolvega


Gemeentes en provincie

Gemeente Heerenveen
Gemeente Ooststellingwerf
Gemeente Opsterland
Promotiefilm gemeente Opsterland op Youtube
Gemeente Smallingerland
Gemeente Weststellingwerf
Provincie Fryslân


Andere interessante websites

De geschiedenis van Gorredijk

Tjonger

Tjonger (foto C. Breider)

Trailerhelling Gorredijk

Trailerhelling Gorredijk (foto Woudklank)

Uitkijktoren Ravenswoud

Uitkijktoren Ravenswoud (foto C. Breider)

© Stichting De Nije Kompanjons