Logo Turfroute
Petersburg

Petersburg (foto J. Knevelman)


Beschrijving vaarroute


Op deze website wordt de vaarroute van de Rolbrug bij Tijnje tot de Damsluis tussen Appelscha en Smilde en de vaarroute van de brug bij Mildam tot Sluis III tussen Oosterwolde en Donkerbroek beschreven. Deze routes zijn op het kaartje in rood aangegeven. De beschrijving is verdeeld over drie pagina's: traject Rolbrug - Sluis III, traject Mildam - Sluis III en traject Damsluis - Sluis III.

De vaarwegen zijn: Nieuwe Vaart, Lange Wijk, Opsterlandse Compagnonsvaart en Tjonger. Aanlegplaatsen met voorzieningen vindt u in Appelscha, Donkerbroek, Gorredijk, Hemrik, Oldeberkoop en Oosterwolde.

De bedieningstijden van de bruggen en sluizen op dit deel van de Turfroute wijken af van de in Friesland gebruikelijke bedieningstijden. Ook is het vaarseizoen korter. Op de pagina Informatie vindt u de wetenswaardigheden over dit deel van de Turfroute in Zuidoost-Friesland. Op de pagina Nieuws vindt u, onder meer, actuele informatie over de bediening van bruggen en sluizen en over de zogenoemde konvooivaarten voor en na het vaarseizoen.

Appelscha

Appelscha (foto C. Breider)

Sluis II, Tjonger

Sluis II, Tjonger (foto C. Breider)

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opst. Compagnonsvaart (foto J. Knevelman)

© Stichting De Nije Kompanjons