Logo Turfroute
Gorredijk

Gorredijk (foto J. Knevelman)


Stichting De Nije Kompanjons


In 1974 werd Stichting De Nije Kompanjons opgericht als actiegroep ter voorkoming van het afsluiten van de Turfroute. Plannen om een essentieel deel van de route te dempen werden verijdeld door inspanningen van pater Van Ulden. Hij en met hem veel inwoners van het gebied herkenden de Turfroute als belangrijke toeristische trekpleister. Logisch gevolg was het oprichten van een stichting die naast het toezicht op de nakoming van de toen gemaakte afspraken, zorg zou dragen voor de promotie van de route en het begeleiden van haar bezoekers. Begin 2018 is de Stichting De Nije Kompanjons opgeheven. Alle contacten die tot nu toe via deze stichting verliepen worden nu door de provincie verzorgd, via telefoon: (058) 292 59 925.

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opst. Compagnonsvaart (foto J. Knevelman)

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opst. Compagnonsvaart (foto J. Knevelman)

Opsterlandse Compagnonsvaart

Opst. Compagnonsvaart (foto J. Knevelman)

© Stichting De Nije Kompanjons