Logo Turfroute
Gorredijk

Gorredijk (foto J. Knevelman)


Nieuws

eBook Turfroute

Vanaf heden is er een eBook beschikbaar met daarin fiets- en wandelroutes langs de Turfroute. Dit eBook is te downloaden via de website: www.drenthe.nl/ebooks, met de titel "Turfroute".

Turfroute opgewaardeerd, goed voor een feestje!

De Turfroute is opgewaardeerd. De vaarroute door Zuidoost-Friesland is nu toegankelijk voor schepen met een diepgang tot 1,30 meter over de gehele breedte. Daartoe werd de bodem uitgebaggerd naar een diepte van 1,50 meter. Ook de beschoeiingen zijn onderhanden genomen en daartoe ontstonden er duurzame en natuurvriendelijke oevers. Ook achterstallig onderhoud is weggewerkt. Verder zijn er plannen om de op- en afstap mogelijkheden te verbeteren bij bruggen en sluizen.
De provincie Fryslân werkte de afgelopen jaren, samen met de gemeenten Opsterland en Ooststellingwerf en in nauwe samenwerking met de Stichting De Nije Kompanjons aan deze opwaardering.

Konvooivaart najaar 2018

Op zaterdag 27 oktober 2018 kan in konvooi (onderweg aansluiten) van de Rolbrug (Tijnje) naar Gorredijk (tot sluis Gorredijk) worden gevaren en van Mildam naar Appelscha en Donkerbroek. Vertrek Mildam: 08.00 uur, vertrek Rolbrug: 10.00 uur en 14.00 uur. Aan de konvooivaart zijn geen kosten verbonden. Belangstellenden kunnen zich tot twee dagen van tevoren opgeven bij Provincie Fryslân, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon: (058) 292 86 66. Daar is ook meer informatie te verkrijgen.

Bedieningstijden Polderhoofdkanaal

Voor het Polderhoofdkanaal gelden nu dezelfde openingstijden als op de Turfroute. Dus van 15 mei tot en met 15 september. Bruggen en sluizen zonder zelfbediening worden bediend van 09.30 uur tot 16.30 uur.

© Stichting De Nije Kompanjons