Logo Turfroute
Donkerbroek

Donkerbroek (foto J. Knevelman)


Inleiding

Onderstaande informatie heeft met name betrekking op de met een rode kleur aangegeven vaarwegen op het kaartje van de zogenoemde Kleine Turfroute in Zuidoost-Friesland.


Gratis toegang

De toegang tot de Turfroute is gratis. In Passantenhaven De Uutwiek te Oldeberkoop moet wel liggeld worden betaald. Ook moet voor het gebruik van de voorzieningen in Appelscha, Donkerbroek, Hemrik, Gorredijk en Oldeberkoop worden betaald.


Vaarseizoen

Vaarseizoen 2019 Turfroute: 15 mei t/m 14 september. De bruggen en sluizen worden op deze route bediend van 9.30 uur tot 16.30 uur zonder middagpauze. Op zon- en feestdagen worden de bruggen en sluizen niet bediend met uitzondering van de zondagen in juli en augustus.


Bedieningstijden bruggen en sluizen

De bruggen en sluizen worden bediend van 09.30 uur tot 16.30 uur. Er is geen middagpauze. Behalve in de maanden juli en augustus worden de bruggen en sluizen op zondagen niet bediend. Op feestdagen, zoals bijvoorbeeld Hemelvaartsdag en de Pinksterdagen, worden de bruggen en sluizen ook niet bediend.


Doorvaarthoogte vaste bruggen

De vaste bruggen in de met een rode kleur aangegeven vaarwegen hebben een doorvaarthoogte van minstens 3.70 meter. Om misverstanden te voorkomen wordt opgemerkt dat er op andere delen van de Turfroute in Zuidoost-Friesland vaste bruggen zijn met een lagere doorvaarthoogte, zoals de spoorbrug bij Heerenveen, de spoorbrug bij Vegelinsoord, de brug bij Oldeboorn en de bruggetjes tussen het centrum van Heerenveen en de Engelenvaart.


Toegestane afmetingen en snelheid

Op de vaarwegen gelden de volgende maximumafmetingen: een lengte van 28 meter, een breedte van 5 meter en een diepgang van 1.50 meter. De maximumsnelheid is 6 kilometer per uur.


Communicatie over bruggen, sluizen en vaarwegen

Met vragen, klachten of opmerkingen over de bediening van bruggen en sluizen en de bevaarbaarheid van de vaarwegen kunt u terecht bij sluiswachters en/of havenmeesters. U kunt ook bellen met Provincie Friesland, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon (058) 292 59 25. Verder kunt u alle nodige informatie vinden op de website van de provincie: www.fryslan.frl.


Loopbruggetjes

Tussen Gorredijk en de Damsluis bevinden zich in de Opsterlandse Compagnonsvaart 10 bruggetjes die u zelf moet bedienen. In de zomervakantie zijn er vaak scholieren die de bruggetjes tegen een geringe vergoeding voor u bedienen.


Aanlegplaatsen

Aanlegplaatsen zijn er in/bij Appelscha, Donkerbroek, Gorredijk, Hemrik, Lippenhuizen, Mildam, Oldeberkoop, Oosterwolde, Wijnjewoude, Sluis I en Sluis II. De maximale aanlegduur is 3 x 24 uur, met uitzondering van passantenhaven De Uutwiek in Oldeberkoop.


Konvooivaarten

Het is mogelijk om na het einde van het vaarseizoen nog naar de winterbestemming te varen en voor het begin van het vaarseizoen de winterbestemming al weer te verlaten. Daartoe worden ieder jaar tijdens de zogenoemde konvooivaarten de bruggen en sluizen bediend. Actuele informatie hierover vindt u bij de nieuwsberichten. Meer informatie is te verkrijgen bij Provincie Fryslân, afdeling Provinciale Waterstaat, telefoon (058) 292 86 66. U kunt zich daar opgeven voor deelname aan een konvooivaart. Aan de konvooivaarten zijn geen kosten verbonden.


Informatiepunten voor recreanten en toeristen

Appelscha: Boerestreek 23, tel: (0516) 43 17 60
Bakkeveen: Foarwurkerwei 3a, tel: (0516) 54 10 66
Beetsterzwaag: Hoofdstraat 82, tel: (06) 30 70 56 16
Donkerbroek: G.W. Smitweg 20, tel: (0516) 49 12 88
Elsloo: Hoofdweg 29, tel: (0561) 42 15 50
Gorredijk: Hoofdstraat 59, tel: (0513) 46 18 75
Haulerwijk: Hoofdweg Boven 23, tel: (0516) 42 12 94
Heerenveen: Minckelersstraat 11, tel: (0513) 62 55 55
Makkinga: Lyclamaweg 15b, tel: (0516) 44 17 34
Oldeberkoop: Molenhoek 2, tel: (0516) 45 25 55
Oldeberkoop: Wolvegasterweg 1, tel: (0516) 45 12 61
Oosterwolde: Quadoelenweg 29B, tel: (0516) 51 20 75


Polderhoofdkanaal

In 2015 is het Polderhoofdkanaal opengesteld voor de recreatievaart. Hierdoor is een verbinding ontstaan tussen De Veenhoop en de Nieuwe Vaart, wat het mogelijk maakt om via de Turfroute direct naar De Veenhoop en daarna via het Grietmansrak naar Grou en Drachten te varen en uiteraard omgekeerd. De toegang tot het Polderhoofdkanaal gaat door de Noordersluis respectievelijk de Schouwstrasluis. Deze laatste moet u zelf bedienen door op een daarvoor aanwezige knop te drukken. Let op de daarbij aangegeven instructies! Gedurende het hele vaarseizoen is het Polderhoofdkanaal alle dagen geopend. De maximale vaardiepte is 1.10m. Op de website van Gemeente Opsterland vindt u informatie over het vaarseizoen en de bedieningstijden.

Damsluis, tussen Appelscha en Smilde

Damsluis (foto C. Breider)

De sluis in Gorredijk

De sluis in Gorredijk (foto J. Knevelman)

Sluis II, Tjonger

Sluis II (foto C. Breider)

© Stichting De Nije Kompanjons